1st African Hockey 5s World Cup Qualifier (M/W) | Umpires & Technical Officials

Umpires & Technical Officials: Third Team of the 1st African Hockey 5s World Cup Qualifier (M/W) | 10-15 Dec. 2022, Ismailia – Egypt πŸ‡ͺπŸ‡¬
Participating Teams:
Men: EGYPT πŸ‡ͺπŸ‡¬ KENYA πŸ‡°πŸ‡ͺ NIGERIA πŸ‡³πŸ‡¬ SOUTH AFRICA πŸ‡ΏπŸ‡¦ ZAMBIA πŸ‡ΏπŸ‡²
Women: EGYPT πŸ‡ͺπŸ‡¬ KENYA πŸ‡°πŸ‡ͺ NAMIBIA πŸ‡³πŸ‡¦ SOUTH AFRICA πŸ‡ΏπŸ‡¦ ZAMBIA πŸ‡ΏπŸ‡²